Daily Archives: 十一月 12, 2013

心態定輸贏

今日太陽報報道,90後淪賭徒全職炒股輸百萬。其實投資、投機同賭博有乜野分別呢?? … 繼續閱讀

張貼在 投資事, 棋亮 | 標記 , , | 發表留言